Theo quy định về các "Nguyên tắc, tiêu chuẩn “thực hành rẻ nhà thuốc” được ban hành đương nhiên Thông tư số 46/2011/TT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế, một trong những hoạt động cốt tử của cơ sở bán buôn thuốc là “Theo dõi và thông báo cho cơ quan y tế về các tác dụng phụ của thuốc”. Thay đổi tư thế này do người quản lý chuyên môn hoặc chủ cơ sở vật chất bán buôn thuốc gánh vác. Theo đấy, những tác dụng không mong muốn của thuốc do khách hàng thuốc đề đạt phải được ghi nhận và Báo cáo theo dòng về trọng điểm quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi bức xúc với hại của thuốc.

Nhằm hỗ trợ việc Con số được tiến hành thuận tiện, trọng điểm DI&ADR quốc gia đã xây dựng biểu dòng Báo cáo trực tuyến dành cho tất cả hạ tầng bán sỉ thuốc. Thống kê gửi trực tuyến sở hữu trị giá tương đương có Thống kê qua đường bưu điện hoặc fax.


Biểu mẫu Báo cáo ADR trực tuyếnhttps://goo.gl/forms/QKsCfoaems4goTl23


trọng điểm DI & ADR nhà nước xin trân trọng cảm ơn và mong muốn tất cả doanh nghiệp kế tiếp tăng cường công tác theo dõi, phát hiện, Báo cáo tác dụng không mong muốn của thuốc nhằm mục tiêu bảo đảm dùng thuốc uy tín, thông minh, tốt, góp phần quan trọng vào việc tăng tốt coi ngó và bảo vệ cơ thể quần chúng. #.


toàn bộ quan điểm đóng góp xin liên hệ:

DS. Nguyễn vàng anh – trọng điểm DI&ADR nhà nước.

Trường Đại học Dược hanoi, 13-15 Lê Thánh Tông – Hoàn Kiếm – hn.

Điện thoại: (024) 3933.5618

Fax: (024) 3933.5642

Email: di.Pvcenter@gmail.Com